บูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน

Posted Posted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การเรียน, บูรณาการ, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, สถาปัตยกรรม, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       เมื่อวันที่ 12 […]

กิจกรรม “วันไหว้ครูคณะ และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ” ประจำปี 2557

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร […]

บรรยากาศ “วันครอบครูช่าง” ประจำปี 2557 (รอบพิธีการช่วงเช้า)

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม […]

กิจกรรม “ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2557”

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง(รอบ3) คณะสถาปัตยฯ

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, รายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 3

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) […]

บรรยากาศงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

      คณะสถาปัตยกรรฒสาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]