ข่าวประกาศจากทางคณะ

ข่าวโครงการและกิจกรรม

ข่าวประกาศรับสมัครงาน /ราคากลาง /จัดซื้อ /จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสร้างต้นแบบเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม (กิจกรรมที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง