เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต ณ รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ […]

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร […]

แนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา […]

รับรางวัลจาก “โครงการพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2565”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมที่ 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอบรมในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมที่ 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง