ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) ประจำปีการศึกษา […]

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) ประจำปีการศึกษา […]

เข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ดำเนินโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]

บรรยากาศฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศบางส่วนจากงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 […]

ประกาศเจตจำนงสุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ.2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

กราบนมัสการ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรฯ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วย อาจารย์ […]

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จัดกิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 […]

รางวัลชนะเลิศจากการโหวตในการประกวดการออกแบบชุดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมประกวดการออกแบบชุดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการได้รับการโหวตสูงสุด และได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยภายในทีมประกอบด้วย […]