ติดต่อ-สอบถาม

168 ถ ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อเบอร์ภายในคณะ

เบอร์โทรศัพท์

E-mail : arch_rmutp@hotmail.com

แผนที่ Google Map