วิทยากรโครการ “ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP/วิสาหกิจชุมชน สู่การค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 3″

Posted Posted in OTOP, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, บูรณาการ, วิทยากร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ” การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ […]

โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประเภทของใช้ที่ระลึก)

Posted Posted in OTOP, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, วิทยากร

โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรม […]

โครงการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประเภทอาหาร)

Posted Posted in OTOP, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, บูรณาการ, มทร.พระนคร, วิทยากร

     โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

วิทยากรโครการ “ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP/วิสาหกิจชุมชน สู่การค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 2”

Posted Posted in OTOP, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, วิทยากร

       ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 […]

วิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางการท่องเที่ยว

Posted Posted in OTOP, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, วิทยากร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ศูนย์พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 : […]

วิทยากร ” โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP/วิสาหกิจชุมชน สู่การค้าเสรีอาเซียน ”

Posted Posted in OTOP, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, วิทยากร, อบรม, อาจารย์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ” การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ […]

วิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

Posted Posted in มทร.พระนคร, วิทยากร, อบรม, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

         สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน […]

วิทยากรโครงการ “ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล” ประจำปี 2556

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, วิทยากร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการ “ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ […]

วิทยากรโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, วิทยากร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ […]