ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว Hi-Tech จังหวัดสมุทรสาคร

Posted Posted in OTOP, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, วิทยากร

        วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร […]

วิทยากร ” กิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากนาเตยปาหนันด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม “

Posted Posted in OTOP, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้จัด […]

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ

Posted Posted in OTOP, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร

       กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร […]

วิทยากร “โครงการเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” จังหวัดสิงห์บุรี

Posted Posted in OTOP, มทร.พระนคร, วิทยากร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี […]

วิทยากรโครการ “ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP/วิสาหกิจชุมชน สู่การค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 3″

Posted Posted in OTOP, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, บูรณาการ, วิทยากร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ” การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ […]

โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประเภทของใช้ที่ระลึก)

Posted Posted in OTOP, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, วิทยากร

โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรม […]

โครงการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประเภทอาหาร)

Posted Posted in OTOP, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, บูรณาการ, มทร.พระนคร, วิทยากร

     โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

วิทยากรโครการ “ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP/วิสาหกิจชุมชน สู่การค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 2”

Posted Posted in OTOP, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, วิทยากร

       ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 […]