ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in พระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่29 ปีการศึกษา2557 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) […]

บรรยากาศงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

      คณะสถาปัตยกรรฒสาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ตรวจประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประกันคุณภาพการศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ […]

บรรยากาศวันสอบตรงรอบ 2 และสัมภาษณ์ระบบ Admission ปี 57

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการสอบตรงรอบ […]

กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 (ประเภทรับตรง)

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ประเภทรับตรง) Wear […]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, รายชื่อ, โควตา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557 […]