การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

บรรยากาศวันสอบตรงรอบ 2 และสัมภาษณ์ระบบ Admission ปี 57

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการสอบตรงรอบ 2 และสัมภาษณ์ระบบ Admission ปี 57  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00 -16.00 น. โดยมีนักศึกษาเข้ามาสอบเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศ