การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และวิชาวัสดุและกระบวนการพิมพ์

       อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ ได้นำนักศึกษาสาชาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และวิชาวัสดุและกระบวนการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในกระบวนการเตรียมพิมพ์ การผลิตแม่พิมพ์ กระบวนการก่อนและหลังการพิมพ์ โดยได้เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ภาพบรรยากาศ