การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์วิทยากรสถาปัตยกรรม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ สถาปนิกโครงการกับบริหารงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

       การบรรยายพิเศษหัวข้อ สถาปนิกโครงการกับบริหารงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โดย อ.ตรีนิติ บุญกิจการ (สถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้เงิน) ในรายวิชาเทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ของ อ สันติ กมลนรากิจ นักศึกษาปี 3 สาขาสถปัตยกรรม วันที่ 13 พย 57 เวลา 10.00-12.00น ห้องเรียน studio3

ภาพบรรยากาศ