ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร […]

โครงการสถาปัตย์พระนครสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา […]

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดย สโมสรนักศึกษา และชุมนุมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา […]

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา […]

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา […]