ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสถาปัตย์พระนครสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565


คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในโครงการสถาปัตย์พระนครสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.- 15.00 น. ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร