บรรยากาศงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

      คณะสถาปัตยกรรฒสาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)  ระหว่างวันที่ […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะสถปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ในปีการศึกษา 2555 ด้วยกัน […]

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สถาปัตยกรรม, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กองพัฒนานักศึกาษา Supermarket better other advice […]