การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์โควตา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตย์ฯ กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยฯ โทร 02-282-2384

วิธีกรอกแบบฟอร์มรายงานตัว

1. กดเลือกที่ลิงค์รายชื่อคณะข้างบน

2. กดเลือกดังรูปภาพตัวอย่าง

1

3. เลือกที่หัวข้อดังรูป

2

  4. กรอกรหัสบัตรประชาชน และเลือก ปี พ.ศ. เป็น 2557

3

5. สำหรับ นักศึกษาที่ขึ้น รหัส 2 รหัส ให้เลือกตัวที่ขึ้นต้นด้วย ตัว ” C ” และกดเลือกที่ ตรวจสอบสถานะ

5

6. กดเลือกไปที่ ” กรอกแบบฟอร์มรายงานตัว ” พอกรอกครบให้กลับมาที่หน้าเดิม และเลือก ” พิมพ์ใบรายงานตัว “

6