การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยรายชื่อสถาปัตยกรรมสาขาวิชาหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555

000 รายชื่อผู้เข้าสอบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555 000

สำหรับผู้มีรายชื่อ ขอให้มา รายงานตัว เวลา 8.30 น. ณ. อาคาร 6 ห้อง 631 เตรียมเอกสารที่ขาดมาให้ครบ

การเตรียมตัวสอบ

 • เตรียมเอกสารที่ขาดมาให้ครบ
 • รายงานตัวเวลา 8.30 น. ณ.อาคาร 6 ห้อง 631
 • เข้าห้องสอบเวลา 9.00 น. ณ.อาคาร 4 ห้อง 441 สอบเวลา 9.00 – 12.00 น. รวมเวลา 3 ชั่วโมง
 • เข้าสอบสัมภาษณ์ช่วงบ่าย เวลา  13.00 น. ตามลำดับบัตรคิว
 • สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการสอบช่วงเช้า

  • ดินสอ
  • ปากกา
  • สีสำหรับใช้ในการระบายสี ไม่จำกัดประเภทของสีที่ใช้
  • ไม้บรรทัด
  • ยางลบ
  • อุปกรณืในการวาดภาพต่างๆ