ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19  มีนาคม 2558 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่  2  ได้ศึกษาดูงานพร้อมเข้าฟังบรรยายการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์  โดยมีนักออกแบบผลิตภัณฑ์จาก  American  Standard  มาให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์  ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  (Crystal Design Center)

ภาพบรรยากาศ