ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานการก่อสร้างอาคารสูง

       นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียนเข้ากับรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสูง โดยทางอาจารย์นพดล  คล้ายวิเศษ เป็นผู้สอนและเป็นผู้ควบคุมในการนำนักศึกษาดูงาน โดยการศึกษาดูงานจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ไปศึกษาโครงการก่อสร้างดังนี้

  • โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม  บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
  • โครงการโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร บริษัทพงษ์พร้อมพัฒนา จำกัด

ภาพบรรยากาศ