ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การสอบความคืบหน้าสารนิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

งานสอบความคืบหน้าสารนิพนธ์ (thsis) ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 421

ภาพบรรยากาศ