ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริษัท American Standard มาจัดกิจกรรม Road Show

      ทีมงานบริษัท American Standard มาจัดกิจกรรม Road Show ในเรื่องของการออกแบบสุขภัณฑ์และห้องน้ำให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาครับ ณ อาคาร 6 ห้อง 633 ศูนย์โชติเวช

ภาพบรรยากาศ