ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยาการการสอบความคืบหน้าสารนิพนธ์ สาขาวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นศ.ปีที่ 4 ปอบ.4/1

งานสอบความคืบหน้าสารนิพนธ์ (thsis) สาขาวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นศ.ปีที่ 4 ปอบ.4/1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 431

ภาพบรรยากาศ