ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตย์(มทร.พระนคร) ร่วมกับ ชุมชนวัดเทวราชฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (มทร.พระนคร) ร่วมกับ ชุมชนวัดเทวราชฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โดยภายในงานได้มีของรางวัลจากทางคณะ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำมาแจกให้กับเด็กในชุมชนเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศ