การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษามทร.พระนครสถาปัตยกรรม

โครงการดูงานบูรณาการเรียนการสอนนอกห้องเรียนวิขา เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 2

       อาจารย์สันติ  กมลนรากิจ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการดูงานบูรณาการเรียนการสอนนอกห้องเรียนรายวิขา 09-315-302 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 2 โดนได้นำนักศึกษา เข้าดูงานพร้อมฟังคำบรรยาย จาก คุณศักดา ทองหวั่น สถาปนิกโครงการ โดยนักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการเตรียมงานก่อสร้าง การเริ่มงานก่อสร้าง การวางแผนการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม ขั้นตอนการประสานงานกับงานโครงสร้างและงานระบบ การตรวจสอบอาคารก่อนการขออนุญาตให้ใช้อาคาร โครงการบูรณาการ ฯ นี้จัดขึ้น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน