การศึกษาการเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557สถาปัตยกรรม

กิจกรรมดี ๆ จากคณะสถาปัตย์ “PRE_ARCHITECT STUDENT”

       นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 2 และ 3 จัดกิจกรรมติวนักศึกษารุ่นน้องที่เข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานให้กับตัวนักศึกษา ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่ 18 สิงหาคม 2557  ในชื่อหัวข้อ ” PRE_ARCHITECT STUDENT ” ในวันที่ 21 – 25 และ 28 – 29 กรกฏาคม 2557

ภาพบรรยากาศ