กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากกิจกรรมเดินการกุศล ปี 2557

       รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2557 เมื่อ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

  • ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • ภาพโดย ผอ.กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศ