การศึกษาการเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์

Mini Work Shop และ เยี่ยมชมโรงงานยามาฮ่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พานักศึกษาเข้าชมโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และเข้าร่วม Mini Work Shop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวด Finovative Trendy Accessories Design Contest 2013 ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 โดย มีนักศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิต เป็นจำนวนมาก

000 เยี่ยมชมโรงงานยามาฮ่า ฯ