พิธีไหว้ครู-ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู – ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ […]

กิจกรรม “วันไหว้ครูคณะ และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ” ประจำปี 2557

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร […]

งานไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้ดำเนินการจัด […]