ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (*) ครั้งที่ 34 […]

บรรยากาศงานซ้อมย่อยคณะงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษาปี 4, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดงานซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555 โดยทางคณะมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น […]

ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร, รายชื่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555  รายละเอียดดังนี้ […]

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

พื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ใน วันอังคาร ที่ 27   […]

รายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2553

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร, รายชื่อ

ประกาศรายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ […]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

Posted Posted in การศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Are recommend so “store” […]