นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ ” Share แบ่ง กัน มั่ง” ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, สาขาวิชา, สารนิพนธ์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบประเมินเกี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556

แบบประเมินเกี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ […]

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปี 2556

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, หลักสูตร

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)  ระหว่างวันที่ […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับสมัครตรง รอบ 2

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 […]

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการ, บูรณาการ, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรมและเสริมสร้างพัฒนาอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบ และเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ทะเบียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, รายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์ […]

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การศึกษา, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จะดำเนินการในวันที่ 22 […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, รายชื่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา […]