การศึกษากิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2555พระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนคร

ภาพงานวันซ้อมย่อยคณะ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมวันซ้อมย่อยคณะ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00 – 16.30 น. โดยในปีนี้มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 77 คน

000 บรรยากาศงานวันซ้อมย่อยคณะ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554