วิชาการปรับปรุงอาคาร (เทอม 1/2566)

Posted Posted in Uncategorized, ผลงานนักศึกษา

การปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่าเขตพื้นที่ย่านธุรกิจ (CBD) ให้เป็นโฮมออฟฟิศเชิงอนุรักษ์พลังงาน ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 […]

รายวิชา ศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in Uncategorized

รายวิชา ศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดและการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน […]

โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชนทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 2 สถานศึกษาในต่างประเทศ […]

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน

Posted Posted in Uncategorized, ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน […]