ข่าวสารประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้างสอบราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เรียกสอบราคา คือ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑  จำนวน ๓ เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒  จำนวน ๓ เครื่อง

000 หนังสือประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
000
 ราคากลางมาตราฐานกระทรวง ICT