ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy)

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร […]

”เปิดโลกกว้างสู่การศึกษา“ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

#แนะแนวแนะใจDEK67 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมออกบูธงานแนะแนวการศึกษาต่อในโครงการ […]