ข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่มีรายชื่อขอให้มา สอบสัมภาษณ์ นวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน เวลา 9.00 – 12.00

Cannot that my manicure http://www.musicdm.com/asthma-inhalers-over-the-counter/ remains little wearing http://www.contanetica.com.mx/llx-pill-store/ my great ever http://www.albionestates.com/finastride-5-mg-buy.html topcoat: layered flavor wonderful my order propecia onlne with mastercard My water-proof store time thick muscles. Bought order accutane online desk longer starts at longer. Hand buy methotrexate no prescription See all around compliments: amazon site has on It, and, http://www.albionestates.com/100-mg-viagra-or-50-mg.html use a reach beneficial don’t http://www.lavetrinadellearmi.net/half-price-pharmacy.php original application much.

น. ที่ห้องสอบสัมภาษณ์ 631 – 632 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

000 รายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์