การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2554ผลงานนักศึกษามทร.พระนคร

รับรางวัลการแข่งขันการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ เรือขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย

นายวันเฉลิม  จิระยา นายอภิชัย และนายวิทยา  เขียวทอง  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับโล่รางวัล จากการแข่งขันการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เรือขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย จากวัสดุเหลือใช้ ให้กับชุมชนคลอง 3 จังหวัดปทุมธานี โดยการถ่ายทำจากผู้ผลิตรายการ ยุทธการกู้โลก ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 น.

000 บรรยากาศ