Uncategorized

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

คลีนิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตนี ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเข้าศึกษาดูงานและขอคำปรึกษา ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และบรรจุภัณฑ์ กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยแนะนำเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีการเข้าศึกษาดูงานในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554
000 ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์