ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร แนะเเนวทางการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

🥰🥰🥰 แนะแนว แนะใจ ไปกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร วันนี้เรามาช่วยน้องๆ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ค้นหาว่าบุคลิกและความชอบอย่างเราเหมาะกับการเรียนสาขาไหนมากที่สุด ที่คณะฯ ของเราได้รวมทุกศาสตร์แห่งการออกแบบที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติงานจริง และยังสามารถต่อยอดในหลากหลายอาชีพอีกด้วย เรียนกับเรายังมีอุปกรณ์การเรียนให้ฟรี! สามารถผ่อนจ่ายค่าเทอมเป็นงวดได้ และสามารถใช้สิทธิ์กู้กองทุนกู้ยืม กยศ. (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) พร้อมรับทุนการศึกษาสนับสนุนมากมาย
รายละเอียดหลักสูตร : https://arch.rmutp.ac.th/
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดตามข่าวสารของคณะ https://www.facebook.com/arch.rmutp และ https://arch.rmutp.ac.th/