โครงการ “ค่ายผู้นำ” ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จ.ราชบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมในโครงการ “ค่ายผู้นำ” ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ […]

บางส่วนจากบรรยากาศวันพิธีมอบปริญญาบัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัส (ไป-กลับ) โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ยกระดับมาตรฐานการเรียนออกแบบด้วยระบบ BIM Technology เพิ่มความเชื่อมั่นในหลักสูตร

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการเรียนออกแบบด้วยระบบ BIM Technology […]

วันซ้อมย่อยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศวันซ้อม Day1 ช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับงานรับปริญญา ซึ่งวันนี้เป็นวันซ้อมรับปริญญาวันแรกของพี่บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร วันที่  […]