ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ โชติเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

🙏🙏🙏 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ โชติเวช
เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ โชติเวช โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสักการะบริเวณพระเจดีย์ อาคารเรือนปัญญา, หุ่นจำลอง คุณตาต่วน และศาลเทพารักษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร