ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน TPN EXPO 2023 INNOWAY “นวัตวิถี TPN” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน TPN EXPO 2023 INNOWAY "นวัตวิถี TPN" โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ภายในงานมีน้องๆ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ควมสนใจและเข้ามาสอบถามเรื่อการเรียนออกแบบจำนวนมาก หากน้องๆ คนไหนที่สนใจมาเป็นเด็กออกแบบกับเราสามารเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยนะจ๊ะ

รายละเอียดหลักสูตร : https://arch.rmutp.ac.th/
ลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดตามข่าวสารของคณะ https://www.facebook.com/arch.rmutp และ https://arch.rmutp.ac.th/

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  #การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม #การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ #สถาปัตยกรรม #rmutp #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี