ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษ ในรายวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต โดยคุณชยกฤต แก้ววงค์วาน นักออกแบบตกแต่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระดับนานาชาติ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการบรรยายพิเศษ ในรายวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ใน คลาสเรียนของ ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชยกฤต แก้ววงค์วาน Chayakrit Kaewwongwan นักออกแบบตกแต่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระดับนานาชาติ และเจ้าของ Advance Automotive Accessoeies Co., Ltd. มาบรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ สู่กระบวนการผลิต และการเป็นนักออกแบบเจ้าของธุรกิจของตนเอง
เครติดภาพ : ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์