ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปี 2565 ของเราชาวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร อันเป็นสิริมงคลสำหรับสำหรับน้องๆ ทุกคน และเพื่อให้เป็นสิริมงคงอย่างแท้จริงเราจะต้องคิดดีด ทำดี พูดดี และประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมอันดีด้วยนะคะ
กิจกรรมดีๆ แบบนี้เราจัดกันทุกปี ใครที่พลาดปีหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะ...🥰