พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กำหนดการซ้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายนามบัณฑิตเรียงลำดัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 [อัพเดทคำนำหน้า 4 ก.ค.61 เพิ่มอาจารย์กำกับแถว] ผังที่นั่งบัณฑิต  

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่29 ปีการศึกษา2557 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่29 ปีการศึกษา2557 กำหนดการ ตารางการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ภาพงานวันซ้อมย่อยคณะ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมวันซ้อมย่อยคณะ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00 – 16.30 น. โดยในปีนี้มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 77 คน บรรยากาศงานวันซ้อมย่อยคณะ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554