“iMade” ARCH@RMUTP Thesis Exhibition 2011

Posted Leave a commentPosted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ผลงานนักศึกษา, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและชมผลงานนิทรรศการแสดงผลงานภาคสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 […]

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

Posted 14 CommentsPosted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สถาปัตยกรรม, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กองพัฒนานักศึกาษา Supermarket better other advice […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบกลาง(Admission) และสาขาสถาปัตยกรรม (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555

Posted 6 CommentsPosted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, รายชื่อ, สถาปัตยกรรม, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบกลาง(Admission) และสาขาสถาปัตยกรรม (รอบ 2) […]

โครงการอบรมสหกิจ ปีการศึกษา 2554

Posted Leave a commentPosted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, ฝึกงาน, สหกิจศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะทำการฝึกงานในสถานประกอบการ […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, รายชื่อ

ผู้ที่มีรายชื่อขอให้มา สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 2 […]

รับรางวัลการแข่งขันการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ เรือขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย

Posted Leave a commentPosted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2554, ผลงานนักศึกษา, มทร.พระนคร

นายวันเฉลิม  จิระยา นายอภิชัย และนายวิทยา  เขียวทอง […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 2/2554

Posted Leave a commentPosted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ประเมิน, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร

ขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2554 ได้ที่เว็บไซต์ http://eassess.rmutp.ac.th […]