คว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชยจากการประกวด THAISTAR 2013

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ THAISTAR 2013 สามารถคว้ารางวัลที่ […]