บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน ในรายวิชาชีพเฉพาะคณะสถาปัตยฯ

Posted Posted in การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเรียนการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ชั้นปีที่ […]