เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย CAN ครั้งที่ 1/2557

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, สถาปัตยกรรม, อาจารย์

อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย CAN […]