โครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ ตอน “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เขียนแบบเพื่อการผลิต”

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, อบรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมโครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ ตอน “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เขียนแบบเพื่อการผลิต” […]