โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาประจำปี 2558 เพื่อให้การทำงานของสโมสรนักศึกษา […]

โครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษา […]

โครงการสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินการจัดโครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2555 […]