บรรยากาศสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร

บรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยทาง มทร.พระนคร […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, รายชื่อ

ผู้ที่มีรายชื่อขอให้มา สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 2 […]